PAPIEŻ – POLAK / SOLIDARNOŚĆ

 

 

 

Wybór papieża-Polaka nastąpił w tródnym dla jego rodaków okresie całkowitej dominacji przez ZSRR. Polski naród potrzebował przywódcy, kogoś o odważnym i  otwartym sercu, kogoś kto przywróciłby Polakom nadzieje na wolność. Takie właśnie wsparcie ofiarował narodowi polskiemu Karol Wojtyła. Już jako biskup i kardynał, Wojtyła nie obawiał sie zwracać bezpośrednio do KW PZPR czy do władz centralnych. Dzieki pozycji papieża mógł wpłynąć na władze komunistycze.

Decyzja podjęta przez konklawe miała duże znaczenie polityczne dla Europy Wschodniej i Azji.  Przywódcy Waszyngtonu i Watykanu weszli w „strategiczny sojusz”  przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W Polsce był to okres nasilonego konfliktu  pomiędzy klasą robotniczą a rosyjskimi władzami komunistycznymi. Próby podniesienia cen w Polsce wywoływały krwawe powstania robotnicze. W 1980r. narodził sie związek zawodowy Solidarność, który zgromadził miliony robotników i miał poparcie kościoła katolickiego (również jego wsparcie finansowe). Pomimo tego, że Europa Zachodnia nie popierała reżimu salinowskiego,  powstanie tak silnej organizacji robotniczej zaniepokoiło zarówno Wschód jak i Zachód. Walki robotników na Zachodzie zostały z tródem opanowane w latach siedemdziesiątych, a powstanie klasy robotniczej w Europie Zachodniej mogłoby dać impuls do podobnych wydarzeń na Zachodzie. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego jak niewiele brakowało do wybuchu rewolucji, która mogła rozlać sie na całą Europę. W 1980 roku papież udzielił audiencji delegacji Solidarności, ktorej przewodził Lech Wałęsa. Pod wpływem  Watykanu Solidarność podporządkowała się katolicko-narodowemu skrzydłu skupionemu wokół Lecha Wałęsy. Watykan chciał aby ruch solidarnościowy pozostał pod wpływem katolickiej ideologii i polskiego nacjonalizmu a nie przerodził się w międzynarodowe wyzwanie dla ustroju kapitalistycznego. Papież nawoływał związki robotnicze do rozwagi i powściągliwości. Solidarność utrzymywała kontrolę nad robotnikami kiedy nastoje antyrządowe niebezpiecznie się zaostrzały.

Władze rosyjskie w Polsce musiały wpuścić Jana Pawła II do ojczyzny aby nie wywołać zamieszek. Pierwsza pielgrzymka do Polski miała miejsce w czerwcu 1989 roku. Polski papież przyniósł rodakom nadzieję na wolność. Przesłanie jakie Ojciec Święty skierował do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, umocniło ducha narodowego i wiarę w odzyskanie niepodległości. W grudniu 1981 roku Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Aresztowano kilka tysiecy członków Solidarności, w tym jej przywódców. Papież zachował powściągliwą postawę i nie podgrzewał społecznych emocji. W latach 1983 i 1987 papież odbył kolejne pielgrzymki do ojczyzny. Upadek komunizmu w Polsce nastąpił w roku 1989. W tym samym roku Gorbaczow jako jedyny członek KPZR został przyjęty na audiencji w Watykanie. W późniejszych latach Gorbaczow oświadczył, że przemiany polityczne w Europie Wschodniej nie mogłyby sie dokonać bez wkładu Jana Pawła II. Stanowiło to część misji Ojca Świętego.

PODZIĘKOWANIE
Dla Live Software za bardzo dobry program do wysyłania różnego rodzaju maili w dużych i małych ilościach. Jeśli akurat szukasz tego typu programu, może warto odwiedzić ich strone i zerknąć (wystarczy kliknąć na zdjęcie).
banner